Moldovia Fashion Expo 2022

I.E.C. Moldexpo , Strada Ghioceilor 1
Cisinau (MD)

Moldovia Fashion Expo: la fiera

Edizioni Moldovia Fashion Expo

Moldovia Fashion Expo 2022 Dal al I.E.C. Moldexpo
Moldovia Fashion Expo 2021 Dal al I.E.C. Moldexpo
Moldovia Fashion Expo 2019 Dal al I.E.C. Moldexpo
Moldovia Fashion Expo 2018 Dal al I.E.C. Moldexpo